Další schůzka Ekotýmu bude v květnu 2020
Zimní olympijské hry:

Milí přátelé, zdravím vás a je mi potěšením vás informovat o konání významné sportovní akce, která se konala v naší školce v oddělení předškoláků Koťátek. Právě těm čteme pohádky, Jarmila Horská a já. Především vás seznámím s Českým olympijským výborem, který nachystal organizaci olympiády, vybudování areálu, řídil sportovní soutěže, soudcoval, dbal na antidopingové kontroly, bezpečnost sportovišť a prováděl hodnocení soutěžících. Vše tohle zvládly paní učitelky Jarmila Petříková a Jitka Kolářová, na zcela mezinárodní úrovni. Her se totiž zúčastnila i družstva USA, Kanady, Slovenska a Švédska. Olympijský areál byl vzorně připraven za tvořivé práce dětí. Vše se konalo v jejich třídě. Hry nebyly ovlivněny nedostatkem sněhu. Sportoviště byla uměle zasněžena a skvěle připravena ledová plocha. Také byl postaven skokanský můstek. Šero počasí bylo eliminováno umělým osvětlením. Vše bylo ekologické, nepoužívaly se rolby. Sportovní disciplíny byly běh na lyžích, skoky na lyžích, krasobruslení s hudbou a turnaj družstev v ledním hokeji. Hry byly zahájeny nástupem sportovců a s oslavnou hudbou byl zapálen symbolický olympijský oheň. Soutěže se rozběhly. Nevěřili byste, jak úžasně se dá běhat a skákat na lyžích a bruslit i krasobruslit s igelitovými pytlíky na nohou. Nadšení účastníků her bylo úžasné a podávali skvělé sportovní výkony. Nedošlo k žádným zraněním sportovců a vše probíhalo ve znamení fair play.Při vyhodnocení a závěrů her bylo na stupních vítězů rozdáno patnáct olympijských medailí, diplomy a účastnické listy. Při hře naší státní hymny byli někteří olympionici tak dojati, že slzeli. Všichni při hymně stáli v pozoru. Věřím, že mají sportovní zážitek na celý život. Prostě, vše proběhlo v duchu lorda Pierra de Coubertina, Miroslava Tyrše a Jiřího Stanislava Guth-Jarkovského. Teda „sláva vítězům, čest poraženým“ a rovněž, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a zažít tu krásu ryze amatérského sportu. Když se podíváte na skupinu našich malých sportovců, budete mít určitě radost s nimi. Chyběla jediná drobnůstka, kterou napravuji. Paním učitelkám uděluji diplomy Čestné uznání holického patriota Petra Harry Šafránka „za zásluhy na vedení holických dětí ke sportu a šíření olympijské myšlenky“. Takové uznání jsem zatím nikomu dalšímu neudělil. Rovněž by jim slušelo vyznamenání za fantazii, ale bohužel i bohudík ji mají v náplni práce.

S pozdravem sportu zdar a koťatům obzvlášť Petr Harry Šafránek

Schůzka Ekotýmu listopad 2019:

MŠ  začíná provoz až 6.1. 2020 z důvodu malého počtu  přihlášených dětí ve dnech 2.1. a 3.1.2020.

V Holickém lese jsme si drakiádu užili:

 V sobotu 7. 10. 2017 se konala v Holickém lese tradiční drakiáda, kterou pořádal Spolek pro Holický les ve spolupráci se skautským oddílem Junačky Vatry a rodinným centrem Heřmánek. Počasí všem přálo, sluníčko svítilo a vítr mírně pofukoval. Sešlo se na dvě stě účastníků, což je rekordní počet. Dětem se rozdalo sedmdesát diplomů.

Děti a dospělí si užívali nejen pouštění draků. Skauti vymysleli zajímavá stanoviště, bylo také nachystáno posezení s občerstvením.

Letos jsme se poprvé drakiády zúčastnili i my, Mateřská škola Holice. Společně s  dětmi jsme připravili  malé překvapení v podobě námi upečených dobrot.

V pátek jsme měli v naší MŠ Holici od rána plné ruce práce. V celé školce se peklo na letošní drakiádu. Každé oddělení si vybralo recept na koláč, buchtu, závin z různého podzimního ovoce a zeleniny, nechyběli ani dráčci z lineckého těsta. Celá školka krásně voněla. Vařil se také čaj z čerstvých šípků a jablek s medem.  Připravena byla i překážková dráha pro děti s malým dráčkem v ruce. Akce se nám velmi líbila, těšíme se na spolupráci i v příštím roce.

Drakiáda se opravdu vydařila. A když účastníci na závěr krásného dne plného draků spokojeně odcházeli, rozloučila se s nimi duha.

Výtvarná soutěž:
Oddělení berušek se v říjnu přihlásilo do výtvarné soutěže,, Letí draci do oblak, chtěl bych letět taky tak‘‘. Vyráběli jsme 3D projekt na téma ,,Podzim ve městě‘‘, kde jsme použili různé techniky. Umístili jsme se na 2. místě a pro naše oddělení jsme vyhráli kuchyňský koutek Táňa.