KVĚTEN

 

KULTURNÍ AKCE KVĚTEN 2018

10.5. 2018    Besídka pro maminky k svátku 15 : 30 hod.   – odd. Sluníčka

10.5. 2018    Besídka pro maminky k svátku 15 : 45 hod.  – odd. Koťátka

15.5. 2018    Besídka pro maminky k svátku 15 : 45 hod – odd. Berušek

15.5. 2018    Besídka pro maminky k svátku 15 : 45 hod. – odd. Motýlků

15.5. 2018    Besídka pro maminky k svátku + Pasování předškoláků 15 : 00 hod. -odd.                                      Včeliček

16. 5. 2018   Výlet odd. Berušek

18.5. 2018    Divadelní představení pro děti: „Princezna na hrášku“ – 9 : 00 hod.

22.5. 2018    Návštěva knihovny – odd. Koťátka a Včelky

24.5. 2018    Vystoupení pro důchodce v Domově pro seniory – odd. Včelek

31. 5. 2018   Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem – odd. Včelek – 9 : 30 hod.