SLUNÍČKA

vedoucí učitelka: Jana Skřivánková

paní učitelky: Eva Vicherová, Ludmila Gerší

Do naší třídy dochází děti ve věku od 3 – 5 let.

Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte jak po stránce fyzické tak i rozumové. Využíváme v rámci ekologie při práci přírodní a odpadový materiál, ze kterého děti rády tvoří. Děti pracují s plastovými láhvemi, víčky, krabičkami, kůrou, rostlinami. Rozvíjí svou fantazii a rozšiřují si své poznatky z oblasti přírody. Zároveň děti vedeme k tělesné zdatnosti – ranní cvičení. Cvičení dětí obohacujeme různým náčiním i nářadím, snažíme se s dětmi o pohybovou improvizaci na hudbu Míši Růžičkové, Dády Patrasové a připravujeme vystoupení na Den matek.

Všechny aktivity probíhají hravou formou a snažíme se děti vést k ohleduplnému chování vůči svým vrstevníkům, tak i ke svému okolí.

MOTÝLCI

paní učitelky: Bc. Michaela Štrbíková, Veronika Plachá, asistentka pedagoga Markéta Heinzová

Naše oddělení Motýlků navštěvuje 27 dětí, z toho 13 tříletých a 14 čtyřletých. S dětmi pracujeme podle týdenních plánů práce, které vycházejí z ročního ŠVP a měsíčních plánů. Vždy usilujeme o harmonický rozvoj dětí, o vytvoření kolektivu s pohodovou atmosférou. Denně kreslíme, zpíváme, malujeme, tančíme, cvičíme. Velmi oblíbené je u dětí cvičení jógy, které je vždy motivované  pohádkou. Používáme různé obrázky a hudební nástroje. Jóga u dětí rozvíjí tvořivost, představivost a soustředění. Přináší dětem klid a uvolnění.

Každý den před odpočinkem vyprávíme nebo čteme dětem pohádky, často se věnujeme dramatizaci, děti rády hrají maňáskové divadlo. Několikrát v roce s dětmi pečeme různé sladkosti a pizzu, slavíme narozeniny a svátky.

K experimentování, objevování, pozorování proměn přírody, ale také k pohybovým hrám využíváme naši zahradu v přírodním stylu. Pěstujeme hrášek, staráme se o ovocné stromy a keře, v zimě nezapomínáme na krmení ptáčků.

KOŤÁTKA

paní učitelky: Jarmila Petříková, Bc. Michaela Obstová, asistentka pedagoga Ing. Martina Mráziková

Do třídy Koťátek odchází každý rok děti s odkladem školní docházky a nejstarší děti s povinnou předškolní docházkou. Do naší třídy dochází 24 dětí ve věku 5-7 let, děti předškolního věku. Z toho 13 dětí, které mají odklad povinné školní docházky.

S našimi Koťátky pobýváme často venku, zejména na naší přírodní zahradě, která je plná zajímavých zákoutí. Společně se staráme o jezírko a rybičky v něm. Pečujeme také o bylinkovou spirálu a z vypěstovaných bylinek si vaříme různé čaje a sirupy. Při práci s bylinkami je tedy vnímáme všemi smysly. Společně také zahradničíme na našem záhonku, kde pěstujeme hrášek, ředkvičky, slunečnice, atd.

Nebojíme se vydat se do města do divadla, muzea a na různé sportovní a kulturní akce.

Když jsme ve třídě, tak kreslíme, malujeme, vyrábíme, tvoříme. Zpíváme, tancujeme, hrajeme různé hry. Rádi cvičíme jógu. Zajímají nás knihy všech žánrů, často zařazujeme čtení a vyprávění do našich denních činností.

Všemi těmito aktivitami se průběžně a nenásilně připravujeme na vstup do první třídy.

VČELIČKY

paní učitelky: Bc. Simona Zapletalová, Pavlína Bartlová, asistentka pedagoga Ingrid Steklá

Do našeho oddělení Včeliček dochází děti ve věku od  3 – 5 let.

V našem oddělení se zaměřujeme na  rozvoj dítěte po stránce fyzické, ale i  rozumové. Pracujeme s enviromentální výchovou, která dětem nejvíce přibližuje svět ve kterém žijí. Pracujeme nejvíce z materiálu, který je recyklovatelný a děti s ním rádi tvoří,protože si z něj mohou tvořit i doma.Snažíme se rozvíjet dětskou fantazii a pomocí rozvíjení poznatků o přírodě je k ní co nejvíce přiblížit. Využíváme interaktivní tabuli, na které práce  děti velice baví a můžeme dětem pouštět hudbu či pohádky. Vše se děti učí hravou formou, která je učí ohleduplnosti k ostatním dětem a dospělým, ale také k místu, kde žijí.

BERUŠKY

paní učitelky: Zdeňka Nešporová, Zuzana Hrnčířová

Třída ,, Berušek je umístěna v přízemí II. budovy MŠ. Ve třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 3-5 let, z toho je 15 chlapců a 9 dívek. Naším cílem je, aby se děti cítily spokojené a vytvářely si nová přátelství. Nabízíme rozmanitý denní program s ohledem individuálních schopností dětí tak, abychom je rozvíjeli ve všech oblastech. S dětmi zpíváme, cvičíme, tančíme,malujeme, vyrábíme z přírodních materiálů,hrajeme si a to vše doplníme spoustou aktivit na školní zahradě.Prioritou  je pobyt na čerstvém vzduchu, děti učíme šetrnosti k přírodě, krmíme ptáčky, staráme se o záhonky na naší zahradě.

Aktivně se zapojujeme do projektu ,, EKOŠKOLA“.