Úplata za předškolní vzdělávání na rok 2020/2021

  •     Částka…………….. 550 Kč/ měsíčně

Úplatu za předškolní vzdělávání je třeba uhradit do 15. dne daného měsíce.

Způsob úhrady:

  • bankovním převodem (nejlépe zadat trvalý příkaz)
  • hotově u vedoucí učitelky Jany Skřivánkové
Číslo účtu pro platbu převodem: 235733882/0300 (VS dítěte k dispozici v šatně oddělení, které dítě navštěvuje, do poznámek uvést jméno dítěte).

UPOZORNĚNÍ: Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí!!! 

Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Další poplatky:

Příspěvek na kulturní akce……………………..300kč/rok. Slouží na úhradu nákladů spojených s probíhajícími divadel. představeními pro děti po celý rok. Děti mají v MŠ pravidelně 1 x divadelní představení. Tento poplatek se vybírá v průběhu září u paní učitelek v jednotlivých odděleních.