Úplata za předškolní vzdělávání na rok 2018/2019

  •     Částka…………….. 510 Kč/ měsíčně

Úplatu za předškolní vzdělávání je třeba uhradit do 15. dne daného měsíce.

Způsob úhrady:

  • bankovním převodem (nejlépe zadat trvalý příkaz)
  • hotově u vedoucí učitelky Jany Skřivánkové

Číslo účtu pro platbu převodem: 235733882/0300 (VS dítěte k dispozici v šatně oddělení, které dítě navštěvuje)

UPOZORNĚNÍ: Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí!!! 

Další poplatky:

Příspěvek na kulturní akce……………………..300kč/rok. Slouží na úhradu nákladů spojených s probíhajícími divadel. představeními pro děti po celý rok. Děti mají v MŠ pravidelně 1 x divadelní představení. Tento poplatek se vybírá v průběhu září u paní učitelek v jednotlivých odděleních.