Úplata za předškolní vzdělávání na rok 2017/2018

  •     Částka…………….. 510 Kč/ měsíčně

Úplatu za předškolní vzdělávání je třeba uhradit do 15. dne daného měsíce.

Od 1.9. 2017 bude úplata za předškolní vzdělávání 480kč, snížená úplata (v případě polodenní docházky) bude snížená na 2/3 zákl. částky, tj. 320kč.

Způsob úhrady:

  • bankovním převodem (nejlépe zadat trvalý příkaz)
  • hotově u vedoucí učitelky Jany Skřivánkové

Číslo účtu pro platbu převodem: 235733882/0300 (VS dítěte k dispozici v šatně oddělení, které dítě navštěvuje)

UPOZORNĚNÍ: Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí!!! Děti s odkladem školní docházky dle nového nařízení úplatu platí.

Další poplatky:

Příspěvek na kulturní akce……………………..300kč/rok. Slouží na úhradu nákladů spojených s probíhajícími divadel. představeními pro děti po celý rok. Děti mají v MŠ pravidelně 1 x divadelní představení. Tento poplatek se vybírá v průběhu září u paní učitelek v jednotlivých odděleních.