ÚNOR

KULTURNÍ AKCE – ÚNOR

7.2. 2018                               Návštěva Sluňákova (Horka n .Moravou) – ekoprogram

„O  smutné lesní princezně“  Motýlci + Sluníčka, v 8,15 odjezd

 

8.2. 2018                              Karneval – odd. Včelek

 

13.2. 2018                           Návštěva knihovny – odd. Berušek, program „S pohádkou
kolem světa“

 

13.2. 2018                           Karneval – odd. Motýlků

 

14.2. 2018                           Karneval – odd. Sluníček

 

14.2. 2018                           Karneval – odd. Koťátek

14. 2. 2018                          Včeličky – návštěva ZŠ ( odchod od MŠ 8 : 45)

15.2.  2018                          Karneval – odd. Berušek

 

16.2. 2018                           9 : 00 hod. Divadelní představení v MŠ – Maňáskové divadlo
Šternberk

 

20.2. 2018                          Návštěva knihovny-odd.Motýlci a Sluníčka,program

„S pohádkou kolem světa“

 

27.2. 2018                          Návštěva knihovny – odd.Včelky a Koťátka

 

28.2. 2018                          Návštěva muzea – odd. Koťátek („Pohádky za zvířátky“)