Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Zápis dětí do MŠ

Dokumenty ke stažení:

Naše MŠ se zaměřuje především na environmentální výchovu dětí. Rodičům nabízíme kurz in-line bruslení, lyžařský kurz, výtvarný kroužek a výuku hry na flétnu.

Spolupracujeme velmi dobře se ZŠ Holice, knihovnou, Policií ČR a dalšími subjekty. Společně s DDM Olomouc, centrem ekologických aktivit Sluňákov a Lesy ČR pořádáme pro děti různé akce a programy zaměřené na ekologickou výchovu.

Naše MŠ také nabízí logopedickou péči, kterou zajišťuje PaedDr. Eva Slezáková.