Zápis do MŠ

Zápis  do mateřské školy se bude konat 2. května 2019 od 8 hodin do 15 hodin, v ředitelně mateřské školy.

Dokumenty, které musí zákonní zástupci přinést sebou  k zápisu:

  • rodný list
  • občanský průkaz.

___________________________________________________________________________

Naše MŠ se zaměřuje především na environmentální výchovu dětí. Rodičům nabízíme kurz in-line bruslení, lyžařský kurz, výtvarný kroužek a výuku hry na flétnu.

Spolupracujeme velmi dobře se ZŠ Holice, knihovnou, Policií ČR a dalšími subjekty. Společně s DDM Olomouc, centrem ekologických aktivit Sluňákov a Lesy ČR pořádáme pro děti různé akce a programy zaměřené na ekologickou výchovu.

Naše MŠ také nabízí logopedickou péči, kterou zajišťuje PaedDr. Eva Slezáková.