ZÁŘÍ

1. 9. 2017 – PRVNÍ ŠKOLKOVÝ DEN

Školka bude otevřena od 6:00 do 16:30.

Seznamy dětí a jejich rozdělení do tříd, naleznete na hlavních dveřích školky.

 

12. 9. 2017 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE Z ODDĚLENÍ VČELIČEK

Schůzka se uskuteční ve třídě Včeliček od 15:30.

 

13. 9. 2017 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE Z ODDĚLENÍ SLUNÍČEK 

Schůzka se uskuteční ve třídě Sluníček od 15:30.

 

13. 9. 2017 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE Z ODDĚLENÍ BERUŠEK

Schůzka se uskuteční ve třídě Berušek od 15:30.

 

14. 9. 2017 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE Z ODDĚLENÍ MOTÝLKŮ 

Schůzka se uskuteční ve třídě Motýlků od 15:30.

 

21. 9. 2017 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE Z ODDĚLENÍ KOŤÁTEK 

Schůzka se uskuteční ve třídě Koťátek od 15:30.

 

22. 9. 2017 –  Divadelní představení – v 9 : 00

„Klauniáda“

 

25. 9. 2017 – PRVNÍ HODINA KURZU BRUSLENÍ ZA ŠKOLOU – OD 14 : 30 DO 16 : 00 HOD. 

Kurz bude probíhat každé pondělí v prostorách školního hřiště a to vždy od 14 : 30 – 16 : 00