Uklízejme kolem sebe

Vážení rodiče a milé děti,

jako nejviditelnější připomínku našeho tématu tohoto týden jsme Vám pořídily fotodokumentaci zahrady naší mateřské školy. Různé druhy odpadků pohozené přímo na naší zahradě jsou pro nás každodenním zklamáním. Papírky od bonbonů naházené do keřů, obaly od sušenek v klackovišti, plastové misky u záhonku, to vše jsme našly na zahradě po pěti velikonočních dnech, kdy byl úklid zahrady proveden naposledy. Tímto příspěvkem bychom rády připomněly, co máme jakožto Ekoškola na srdci:

  1. Moc Vás všechny prosíme, abyste se pokusili minimalizovat odhazování různých obalů na zem a směřovali je do jedné z popelnic, které se v našem areálu vyskytují na mnoha místech. Pokud Vám nějaký odpadek na zem upadne, zvedněte ho a vyhoďte. Plastové neumaštěné obaly můžete vhodit do žluté popelnice u ZŠ. Dlouhodobě sledujeme zvýšený výskyt zvířat na naší zahradě – náš známý zajíc už má svůj domeček, často vídáme procházející se kočky a nejrůznější ptactvo, loni se nám na pár dní ve větvích dokonce uhnízdili puštíci! Máme z toho velikou radost 🙂 Jaké neštěstí by se ale mohlo stát, kdyby nešťastnou náhodou snědli takový obal od bonbonů, nechceme ani domýšlet. Kolik bacilů na takových odpadcích najdeme, to už teprve ne. A krom toho chceme, abychom se všichni na zahradě cítili skvěle!
  2. Obrovské díky patří našim provozním pracovnicím, které nekonečný příběh sbírání odpadků na zahradě provádí trpělivě každý týden znovu a znovu, jinak by nám na ní taky mohlo vzniknout smetiště. Z historek, co všechno se dá na zahradě školky najít, už by mohly napsat knihu 🙂  

A teď už jen pár fotografií. Z posledního týdne distanční výuky Vás zdraví paní učitelky!