Změna školného pro šk. rok 2021/2022

Upozorňujeme rodiče na změnu částky školného od září na 570 Kč/ měsíc. Dále připomínáme, že děti navštěvující MŠ poslední rok a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Více informací najdete v rubrice školné a další poplatky.