Strava v MŠ

Strava je do mateřské školy dovážena ze Školní jídelny Nedvědova.

Cena stravného

Děti od 3 do 6 let

Přesnídávka……..8kč + 2kč pitný režim/2dcl

Oběd……………….19kč

Svačina……………….8kč

Celkem 37kč

Děti, které dovrší v daném roce 7 roků

Přesnídávka……..8kč + 2kč pitný režim/2dcl

Oběd……………….23kč

Svačina……………….8kč

Celkem 41kč

Odhlašování a vyzvedávání stravy

Stravu na následující den lze odhlašovat do 10:00 hodin!

Stravu si odhlašují rodiče sami pomocí SMS, mobilní aplikace nebo přes internet.

Pro nemocné děti je neodhlášená strava vydávána pouze v 1. den nemoci, a to v MŠ od 12:15 do 12:30 hodin. 

Návod na odhlášení stravy naleznete zde:

Návod na odhlášení stravy přes internet

Platba stravy

  • složenkou
  • trvalým příkazem – informace (č. účtu, VS) pro založení trvalého příkazu naleznou rodiče na složence, popř. informace ve ŠJ. Variabilní symbol dítěte je stejný jako u platby školného.