SLUNÍČKA

vedoucí učitelka: Jana Skřivánková

paní učitelky: Eva Vicherová, Ludmila Gerší

Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte jak po stránce fyzické tak i rozumové. Využíváme v rámci ekologie při práci přírodní a odpadový materiál, ze kterého děti rády tvoří. Děti pracují s plastovými láhvemi, víčky, krabičkami, kůrou, rostlinami. Rozvíjí svou fantazii a rozšiřují si své poznatky z oblasti přírody. Zároveň děti vedeme k tělesné zdatnosti – ranní cvičení. Cvičení dětí obohacujeme různým náčiním i nářadím, snažíme se s dětmi o pohybovou improvizaci na hudbu Míši Růžičkové, Dády Patrasové a připravujeme vystoupení na Den matek.

Všechny aktivity probíhají hravou formou a snažíme se děti vést k ohleduplnému chování vůči svým vrstevníkům, tak i ke svému okolí.

MOTÝLCI

paní učitelky: Bc. Michaela Štrbíková, Veronika Plachá, asistentka pedagoga Markéta Heinzová

S dětmi pracujeme podle týdenních plánů práce, které vycházejí z ročního ŠVP a měsíčních plánů. Vždy usilujeme o harmonický rozvoj dětí, o vytvoření kolektivu s pohodovou atmosférou. Denně kreslíme, zpíváme, malujeme, tančíme, cvičíme. Velmi oblíbené je u dětí cvičení jógy, které je vždy motivované  pohádkou. Používáme různé obrázky a hudební nástroje. Jóga u dětí rozvíjí tvořivost, představivost a soustředění. Přináší dětem klid a uvolnění.

Každý den před odpočinkem vyprávíme nebo čteme dětem pohádky, často se věnujeme dramatizaci, děti rády hrají maňáskové divadlo. Několikrát v roce s dětmi pečeme různé sladkosti a pizzu, slavíme narozeniny a svátky.

K experimentování, objevování, pozorování proměn přírody, ale také k pohybovým hrám využíváme naši zahradu v přírodním stylu. Pěstujeme hrášek, staráme se o ovocné stromy a keře, v zimě nezapomínáme na krmení ptáčků.

KOŤÁTKA

paní učitelky: Jarmila Petříková (předsedkyně Ekotýmu), Bc. Michaela Obstová

Do třídy Koťátek odchází každý rok děti s odkladem školní docházky a nejstarší děti s povinnou předškolní docházkou.  S našimi Koťátky pobýváme často venku, zejména na naší přírodní zahradě, která je plná zajímavých zákoutí. Společně se staráme o jezírko a rybičky v něm. Pečujeme také o bylinkovou spirálu a z vypěstovaných bylinek si vaříme různé čaje a sirupy. Při práci s bylinkami je tedy vnímáme všemi smysly. Společně také zahradničíme na našem záhonku, kde pěstujeme hrášek, ředkvičky, slunečnice, atd.

Když jsme ve třídě, tak kreslíme, malujeme, vyrábíme, tvoříme. Zpíváme, tancujeme, hrajeme různé hry. Rádi cvičíme jógu. Zajímají nás knihy všech žánrů, často zařazujeme čtení a vyprávění do našich denních činností. Všemi těmito aktivitami se průběžně a nenásilně připravujeme na vstup do první třídy.

Aktivity se také snažíme maximálně podřídit environmentálnímu zaměření, aktivně se podílíme na plnění analýzy Ekoškoly.

VČELIČKY

paní učitelky: Bc. Simona Zapletalová, Ing. Martina Mráziková, asistentka pedagoga Petra Schulmeisterová

V našem oddělení se zaměřujeme na  rozvoj dítěte po stránce fyzické, ale i  rozumové. Pracujeme s enviromentální výchovou, která dětem nejvíce přibližuje svět ve kterém žijí. Pracujeme nejvíce z materiálu, který je recyklovatelný a děti s ním rádi tvoří, protože si z něj mohou tvořit i doma. Snažíme se rozvíjet dětskou fantazii a pomocí rozvíjení poznatků o přírodě je k ní co nejvíce přiblížit. Využíváme interaktivní tabuli, na které práce  děti velice baví a můžeme dětem pouštět hudbu či pohádky. Vše se děti učí hravou formou, která je učí ohleduplnosti k ostatním dětem a dospělým, ale také k místu, kde žijí.

BERUŠKY

paní učitelky: Zdeňka Nešporová, Zuzana Hrnčířová

Třída ,, Berušek je umístěna v přízemí II. budovy MŠ. Naším cílem je, aby se děti cítily spokojené a vytvářely si nová přátelství. Nabízíme rozmanitý denní program s ohledem individuálních schopností dětí tak, abychom je rozvíjeli ve všech oblastech. S dětmi zpíváme, cvičíme, tančíme, malujeme, vyrábíme z přírodních materiálů, hrajeme si a to vše doplníme spoustou aktivit na školní zahradě. Prioritou  je pobyt na čerstvém vzduchu, děti učíme šetrnosti k přírodě, krmíme ptáčky, staráme se o záhonky na naší zahradě.

Aktivně se zapojujeme do projektu ,, EKOŠKOLA“.