Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

v měsíci květnu dne 6. 5. 2024 bude probíhat zápis dětí do MŠ od 8:00 do 15:00 hod. v ředitelně MŠ.

Podání žádosti:

Je potřeba vyplnit tyto dokumenty, které naleznete na našich internetových stránkách – www.skolka.zsholice.cz a uvítáme, pokud dokumenty přinesete k zápisu už vyplněné.

1/ Žádost

2/ Potvrzení o pravidelném očkování

3/ Přihlášku ke stravování

Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

*

Naše MŠ se zaměřuje především na environmentální výchovu dětí. Rodičům nabízíme kurz in-line bruslení, lyžařský kurz.

Spolupracujeme velmi dobře se ZŠ Holice, knihovnou, Policií ČR a dalšími subjekty. Společně s DDM Olomouc a centrem ekologických aktivit Sluňákov pořádáme pro děti různé akce a programy zaměřené na ekologickou výchovu.