Obhájili jsme už počtvrté titul Ekoškolka!

Letos v naší MŠ proběhl audit pro kontrolu činnosti našeho Ekotýmu. A již počtvrté jsme tento titul obhájili na výbornou! Velké poděkování patří dětem i rodičům z Ekotýmu, kteří poctivě pracovali na zlepšování našich ekologických podmínek v MŠ. Těšíme se na další roky spolupráce, aby se nám společně nejen ve školce, ale i na naší planetě dobře žilo 🙂

Pozdrav dětem z ekotýmu  (jaro 2020)

Schůzka Ekotýmu 2021:

Zápis schůzky 1

Zápis schůzky 2

Analýza:
Environmentální výchova:
Ekokodex:
Plán činností: