EKOŠKOLKA

Ekoškolka je mezinárodní vzdělávací program, který probíhá v 55 zemích světa.

Učí děti nenásilnou cestou lásce k přírodě a k životnímu prostředí.

  • Umožňuje dětem a rodičům společně se podílet na aktivitách MŠ.
  • Pečuje o zdravý životní styl dětí, o zlepšování životního prostředí ve svém okolí.
  • Umožňuje dětem každodenní pobyt v zahradě v přírodním stylu, k aktivnímu učení dětí pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou v přírodě.

Přidejte se do našeho Ekotýmu, který se schází třikrát do roka, navrhuje a plánuje různé změny a aktivity v MŠ.  Ekotým je sestaven z učitelů dětí, rodičů a provozních pracovníků.

Úspěšná MŠ získává mezinárodní titul Ekoškolka a vlajku.

Program Ekoškolka se řídí metodikou 7 kroků a řeší 4 základní témata:

  • prostředí školy
  • voda
  • odpady
  • jídlo

 PROSTŘEDÍ ŠKOLY

„Zdravá zahrada je otevřená kniha, z které se pořád máme co učit.“ Helena Vlašínová

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy. Pátrají z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.

VODA

„Ne všichni a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací pozornost veřejnosti.“ Peter Swanson

V tomto tématu děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozví se, odkud se bere voda z kohoutku v jejich školce a kam putuje voda odpadní. Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve školce zjišťují, jak velkou mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou) a jaké čistící prostředky se ve školce používají. Navrhují, jak vodou ve školce šetřit.

ODPADY

„Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo také umět poradit.“Paul Connett

V rámci tohoto tématu se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet. Dále pak jak je s ním možné pracovat a jak jej využívat nejen k tvůrčí činnosti. Ve školce pátrají po tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění.

JÍDLO

„Raduji se z toho, že jsem něco nemusel koupit.“Petr Ledvina

V tomto tématu se děti seznamují, co to je zodpovědná spotřeba jídla a jaké jsou zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka.  Dozvídají se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Na záhonech v mateřské škole se děti učí samy vypěstovat zeleninu.

Více informací o projektu naleznete zde: http://eko-skolky.cz/cz