Zaměstnanci MŠ

Příjmení Jméno Aprobace
Skřivánková Jana vedoucí učitelka MŠ
Vicherová Eva učitelka MŠ
Bc. Štrbíková Michaela učitelka MŠ
Gerší Ludmila učitelka MŠ
Nešporová Zdeňka učitelka MŠ
Bc. Zapletalová Simona učitelka MŠ
Petříková Jarmila učitelka MŠ
Ing. Mráziková Martina učitelka MŠ
Plachá Veronika učitelka MŠ
Bc. et Bc. Obstová Michaela učitelka MŠ
Hrnčířová Zuzana učitelka MŠ
Schulmeisterová Petra asistentka pedagoga
Heinzová Markéta asistentka pedagoga
Kluková Barbora provozní pracovnice
Kluková Regina provozní pracovnice
Kubiridžáková Renata provozní pracovnice
Třebešková Hana provozní pracovnice
Pavlíková Andrea provozní pracovnice
Celkem:  122 dětí, 11 učitelek, 2 asistentky a 5 provozních pracovnic

Provozní doba MŠ

Hlavní budova:

6,00 – 16,30 hodin

Vedlejší budova (Berušky):

6,15 – 16,15 hodin

Režim dne-rozvrh činností

8,25     scházení dětí, individuální činnost
8,25  –   8,45   ranní cvičení, hygiena
8,45 –   9,00    přesnídávka
9,00 –   9,45    individuální, řízená skupinová vzdělávací práce
9,45 – 11,45    příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,45 – 12,30    hygiena, příprava na oběd, oběd
12,30 – 14,00    hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek
14,00 – 14,30  hygiena, převlékaní, svačina
14,30 – 16,30  zájmová činnost, individuální činnost

Spolupráce MŠ Holice:

  1. Spolupráce s PPP
  2. Spolupráce s knihovnou v Holici
  3. Spolupráce s DDM – ekoprogramy-pí Havlická
  4. Spolupráce se ZŠ v Holici – společný právní subjekt
  5. Spolupráce s dětskou lékařkou MUDr. Losovou
  6. Sportovní škola „ Newman School “
  7. Spolupráce – Sluňákov – „ Ekoprogramy “

Kulturní akce

Kulturní akce probíhají v průběhu celého školního roku – divadelní představení, hudební programy, ekoprogramy, přednášky, exkurze, výlety do přírody. Akce společné pro rodiče a děti – karneval, besídka pro maminky, Den dětí, uspávání broučků, vánoční dílna atd.