Strava v MŠ

Strava je do mateřské školy dovážena ze Školní jídelny Nedvědova.

Cena stravného

Děti od 3 do 6 let / koeficient 0,5

Přesnídávka……..9 Kč + 3 Kč pitný režim/2 dcl

Oběd……………… …21 Kč

Svačina………………. 9 Kč

Celkem 42 Kč

Děti, které dovrší v daném roce 7 roků/ koeficient 0,6

Přesnídávka……..9 Kč + 3 Kč pitný režim/2dcl

Oběd………………25 Kč

Svačina……………….9 Kč

Celkem 46 Kč

Odhlašování a vyzvedávání stravy

Stravu na následující den lze odhlašovat do 10:00 hodin!

Stravu si odhlašují rodiče sami pomocí SMS, mobilní aplikace nebo přes internet.

V případě neodhlášené stravy, je možné si ji vyzvednout v příslušné výdejně pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školním zařízení  a to v MŠ od 12:15 do 12:30 hodin. 

Platba stravy

  • složenkou
  • trvalým příkazem – informace (č. účtu, VS) pro založení trvalého příkazu naleznou rodiče na složence, popř. informace ve ŠJ. Variabilní symbol dítěte je stejný jako u platby školného.
  • Inkasem – strávníci platící inkasem si zajistí dostatečný limit. 6 – letí 966,- Kč a 7 letí 1058,- Kč.
  • V případě, že stravné nebude uhrazeno, bude rodič upozorněn na tuto skutečnost.