Úplata za předškolní vzdělávání

Částka: 630 Kč/ měsíčně

Úplatu za předškolní vzdělávání je třeba uhradit do 15. dne daného měsíce (peníze už musí být připsány na účtu).

Způsob úhrady:

  • bankovním převodem (nejlépe zadat trvalý příkaz)
  • hotově u vedoucí učitelky Jany Skřivánkové

Číslo účtu pro platbu převodem: 235733882/0300 (VS dítěte k dispozici v šatně oddělení, které dítě navštěvuje, do poznámek uvést jméno dítěte).

UPOZORNĚNÍ: Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání ani děti s odkladem školní docházky školné neplatí!!!

Úplata za předškolní vzdělávání – vnitřní směrnice 2023/2024

Další poplatky: 

Slouží na úhradu nákladů spojených s probíhajícími divadel. představeními pro děti po celý rok. Děti mají v MŠ pravidelná divadelní představení. Tento poplatek se vybírá v průběhu září u p. učitelek v jednotlivých odděleních.