Zaměstnanci MŠ

Příjmení Jméno Aprobace
Skřivánková Jana vedoucí učitelka MŠ
Vicherová Eva učitelka MŠ
Dvořáková Maria učitelka MŠ
Gerší  Ludmila učitelka MŠ
Nešporová Zdeňka učitelka MŠ
Mgr. Šporiková Kateřina učitelka MŠ
Petříková Jarmila učitelka MŠ
Bartlová Pavlína učitelka MŠ
Kovářová Jindřiška učitelka MŠ
Mgr. Obstová Michaela učitelka MŠ
Hrnčířová Zuzana učitelka MŠ
 Ing. Mrazikova Martina asistentka pedagoga
Rollerová  Zlata provozní pracovnice
Kubiridžáková Renata provozní pracovnice
Třebešová  Hana provozní pracovnice
Heinzová Agáta provozní pracovnice
Pavlíková  Andrea provozní pracovnice
Papáčková Renata provozní pracovnice
Celkem:  122 dětí, 11 učitelek, 1 asistentka a 6 provozních pracovnic

Provozní doba MŠ

Hlavní budova:

6,00 – 16,30 hodin

Vedlejší budova (Berušky):

6,15 – 16,15 hodin

Režim dne-rozvrh činností

8,25     scházení dětí, individuální činnost
8,25  –   8,45   ranní cvičení, hygiena
8,45 –   9,00    přesnídávka
9,00 –   9,45    individuální, řízená skupinová vzdělávací práce
9,45 – 11,45    příprava na pobyt venku,pobyt venku
11,45 – 12,30    hygiena, příprava na oběd,oběd
12,30 – 14,15    hygiena, příprava na odpočinek,odpočinek
14,15 – 14,45  hygiena, příprava na odpočinek,odpočinek
14,15 – 14,45   hygiena, převlékaní,svačina
14,45 – 16,30  zájmová činnost, individuální činnost

Spolupráce MŠ Holice:

  1. Spolupráce s pí logopedkou Slezákovou
  2. Spolupráce s PPP – pí Červinková
  3. Spolupráce s knihovnou v Holici – pí Fridrichovská
  4. Spolupráce s DDM – ekoprogramy-pí Havlická
  5. Spolupráce se ZŠ v Holici – společný právní subjekt
  6. Spolupráce s dětskou lékařkou MUDr. Losovou
  7. Sportovní škola „ Newman School “
  8. Spolupráce – Sluňákov – „ Ekoprogramy “

Kulturní akce

Kulturní akce probíhají v průběhu celého školního roku – divadelní představení, hudební programy, ekoprogramy, přednášky, exkurze, výlety do přírody. Akce společné pro rodiče a děti – karneval, besídka pro maminky, Den dětí, uspávání broučků, vánoční dílna, Morana atd.

DESATERO PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO ŠKOLKY