Rodiče dětí MŠ, prosím, dočasně si zrušte trvalé příkazy na placené úplaty.

Na základě rozhodnutí Magistrátu města Olomouce je MŠ Olomouc – Holice uzavřena od 17. 3. 2020 do odvolání.

Karanténa a ošetřovné – formuláře:

Žádost o ošetřovné si dopředu sjednejte na email: ms.holice@seznam.cz . Stačí – li Vám naskenovaná kopie, je možné námi předvyplněnou a podepsanou žádost odeslat na Váš email.

Vyplněné formuláře se vydávají rodičům každý den v době od 8,00 – 10,00 hod. v ředitelně MŠ.

Upozornění pro rodiče

Rada města Olomouce schválila dne 23. 3. 2020 zrušení výběru úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a to s účinností ode dne uzavření – 17. 3. 2020. Znamená to, že platby za měsíc březen budou rodičům vráceny v poměrné části.

Informace k zápisu

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v souladu § 36 odst. 1 a správního řádu, a to dne 20. 5. 2020 v ředitelně MŠ od 8,00 – 10,00 hod.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí/ k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno na základě podání přihlášky / emailem/.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy pod registračním číslem.

Seznam přijatých dětí

Provoz mateřské školy od 25. 5. 2020

Provoz mateřské školy bude zahájen dne 25. 5. 2020

  • provoz bude probíhat od 7,00 – 16,00 hodin
  • při příchodu dětí do MŠ rodiče odevzdají čestné prohlášení s podpisem, že je jejich dítě zdravé – viz. příloha
  • v areálu školy se děti budou pohybovat bez roušky
  • rodiče nadále budou používat roušku a předávat své dítě pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo
  • stravu si rodiče nahlásí nebo odhlásí sami v ŠJ
  • strava pro děti, které onemocní, se nevydává z hygienických důvodů
  • úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen činí 121,- Kč
  • úplata za měsíc červen 510,- Kč
  • prázdninový provoz bude probíhat od 1. 7. do 31. 7. 2020 – výše úplaty bude činit 510,- Kč

Čestné prohlášení