EKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola v mateřské škole. Je sestaven z dětí z různých tříd různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy. Složení  Ekotýmu není pevně stanovené.  Ekotým je otevřen pro všechny, které zajímá dění v naší mateřské škole.

Činnost ekotýmu

První schůzka Ekotýmu se uskutečnila dne 8. 10. 2015 ve třídě Koťátek.

Schůzky se zúčastnily 3 pedagogické pracovnice, 1 provozní pracovnice, 7 rodičů, 10 dětí.

Společně s rodiči a dětmi jsme si povídali o školce, školní zahradě a dali dohromady spoustu zajímavých nápadů na vylepšení školky, které se postupně pokusíme zrealizovat. Povídali jsme si také o Podzimní slavnosti a společně vytvořili plakát na hlavní dveře MŠ. Bylo to příjemné odpoledne a plakát se nám moc povedl!

Druhá schůzka  Ekotýmu proběhla 10. 2. 2016 ve třídě Motýlků.

Kvůli chřipkové epidemii byla účast na schůzce menší než minule.

To nám ale nebránilo v dalších zajímavých nápadech. Na schůzce se projednávalo opět hlavně prostředí školky a částečně také téma „Voda“. Společně jsme naplánovali jarní brigádu a rozdělili si jednotlivé úkoly. Dobrý nápad měla paní Friedrichová, která bude na naši zahradu vyrábět žábu a berušku z pneumatik. Mnoho květin ze své zahrady nám slíbila paní Sachová. Společně s dětmi si je zasadíme na jarní brigádě v dubnu. Naplánovali jsme si třetí schůzku, která proběhne v květnu. Budeme analyzovat Jídlo a zdravou stravu pro naše děti.

NAŠE ZAHRADA  – NAŠE UČEBNA
V letošním roce se naší MŠ podařilo získat dotaci od Olomouckého kraje na projekt  – NAŠE ZAHRADA  – NAŠE UČEBNA.  Finanční prostředky ve výši 20 000,- budou použity na vybudování bahniště a vyvýšených záhonů na školní zahradě MŠ. 
 
Naše školka získala prestižní mezinárodní  titul „Ekoškola“.
Oficiální certifikát a vlajku jsme si převzali 15. 6. 2016 v Praze ve Valdštejnském paláci.
Velké díky patří všem šikovným rodičům a dětem.
 
V úterý 21. 6. 2016 naší školku navštívili reportéři z TV MORAVA , aby o našem úspěchu natočili reportáž:

TV MORAVA – EKOŠKOLKA

Ocenění Ekotýmu

Podrobné zápisy ze schůzek si můžete přečíst na nástěnce v MŠ  nebo na našem webu.